[Oferta archiwalna] Promocja! Teraz z marką Bosch – mniej wody, więcej czystości!

Zasady promocji:

Promocja trwa od 01.03.2023 r. do 30.04.2023 r. lub do wyczerpania puli premii.
2. Kup zmywarkę marki Bosch w czasie trwania promocji.
3. Po zakupie zmywarki opublikuj opinię na jej temat na stronie internetowej punktu sprzedaży lub w porównywarce cenowej.
4. Opinia powinna być dodana zgodnie z zasadami danego serwisu internetowego.
5. Wypełnij Formularz podając:
– dane osobowe,
– numer konta bankowego Uczestnika promocji,
– numer telefonu komórkowego,
– adres e-mail,
– symbol zakupionej suszarki, numer FD, numer seryjny, datę zakupu oraz nr dowodu zakupu,
– potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień,
6. W celu dokonania zgłoszenia należy dołączyć do formularza:
– wyraźne zdjęcie lub skan dowodu zakupu nowej zmywarki,
– wyraźne zdjęcie tabliczki znamionowej urządzenia,
– zdjęcie lub zrzut z ekranu potwierdzające pozostawienie opinii. Na zrzucie ekranu/zdjęciu musi być widoczna treść opinii.
7. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 30.05.2023 roku

 

Lista urządzeń biorących udział w promocji

REGULAMIN  oferty promocyjnej

Bosch Zmywarki Cash Back 700 POS 110x150.indd

*ostateczna cena detaliczna brutto Urządzenia widoczna na dowodzie zakupu, po uwzględnieniu wszystkich udzielonych nabywcy przez sprzedawcę Urządzenia upustów i obniżek cen (rabatów) z jakiegokolwiek tytułu, w momencie jego zakupu lub po jego dokonaniu.

*UWAGA: W przypadku Urządzeń z technologią ActiveWater Eco, wymienionych w załączniku nr 2,  Premia wskazana w tabeli powyżej powiększana zostanie o kwotę 100 zł brutto.