Moc dodatkowej gwarancji: 5 lat spokoju – edycja 2022 – regulamin

Miło nam poinformować, że 1 stycznia 2022 roku, został uruchomiony program „Moc dodatkowej gwarancji: 5 lat spokoju – edycja 2022” polegający na przedłużeniu gwarancji na urządzenia marki Siemens.

Program jest skierowany wyłącznie do konsumentów polegający na udzieleniu dodatkowej 3 letniej gwarancji na nowe wybrane urządzenia marki Siemens zakupione jednocześnie z meblami kuchennymi w Studiach Mebli Kuchennych Verle. Dodatkowa 3-letnia gwarancja stanowi gwarancję dodatkową w stosunku do  standardowej 2-letniej gwarancji Organizatora (tj. 2-letnia standardowa gwarancja + 3-letnia dodatkowa gwarancja = 5-letnia gwarancja).

Program jest przeznaczony wyłącznie dla Uczestników Programu, którzy w momencie wzięcia udziału w Programie spełniają łącznie następujące warunki:

  • zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowali jego postanowienia,
  • dokonali jednoczesnego zakupu nowego Urządzenia wraz z meblami kuchennymi, w okresie trwania Programu, wyłącznie w Studiu Mebli Kuchennych (Urządzenie jak i meble kuchenne muszą zostać zakupione jednocześnie w tym samym Studiu Mebli Kuchennych), prowadzącym sprzedaż Urządzeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (,,Punkt Sprzedaży”) w Czasie Trwania Programu,
  • dokonali zgłoszenia udziału w Programie zgodnie z procedurą na stronie: Formularz zgłoszeniowy
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Szczegóły programu znajdziecie w Regulaminie Programu.